NOK SPREZARKI

Technika Sprezania i Uzdatniania Powietrza

ul. Armii Poznan 70

62-010 Pobiedziska

Telefon: 61 815 35 57 FAX: 61 818 35 57

Telefony kom.: 606 26 07 39, 605 38 97 43

mail: biuro@nok-sprezarki.pl

www.nok-sprezarki.pl